Våra vinnare genom åren

Ystads Bridgesällskap

§

Klubbmästare

Torsten Eriksson/Niklas Andrén

Bengt Svedrell/Lars Ekvall

Jan-Åke Ohlsson/Lars-Erik Nilsson

Jan-Åke Ohlsson/Lars-Erik Nilsson

Elsie Rosenlund/Thomas Persson

Hans Göthe/Sven-Olov Flodqvist

Niklas Andrén/Per-Olof Olehn

Christer Andersson/Anders Rosenlund

Kjell Håkansson/Bengt Svedrell

Börje Nilsson/Kurt Nordin/Anita Nilsson

Jan Carlsson/Tommy Larsson

Claes-Göran Göransson/Arne Schriwer

Allan Lindahl/Tore Mårtensson

Anders Rosenlund/Lennart Andersson

Anders Rosenlund/Lennart Andersson

Netten Andersson/Ulla-Britt Nilerstedt

Lennart Andersson/Krister Jönsson

Sten Hultberg/Gunnar Flinta

Allan Lindahl/Tore Mårtensson

Barbro Svensson/Inga Ohlsson

Åke Åkesson/Per-Olof Wilhelmsson

Tommy Larsson/Christer Andersson

Gösta Ekdahl/Allan Andersson

Elsie Rosenlund/Östen Grahn

Jan Carlsson/Ulf Persson

John Öhstrand/Stig Nilsson

Netten Andersson/Sonja Redin

Allan Lindahl/Tore Mårtensson

Lennart Andersson/Gösta Jönsson

Erik Jönsson/Anders Fredson

Tommy Larsson/Bertil Fredson

Bertil Fredson/Hans-Göran Olsson

Tommy Larsson/Bertil Fredson

Lennart Andersson/Sven Lundgren

Evert Andersson/Gunnar Pettersson

Lennart Andersson/Sven Lundgren

Lennart Andersson/Sven Lundgren

Alve Andersson/Gösta Jönsson

Anders Rosenlund/Gunnar Salomonsson

Evert Olsson/Agne Mårtensson

Åke Olsson/Östen Gustavsson

Alve Andersson/Kjell Friberg

Evert Olsson/Agne Mårtensson

År

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

Mixedmästare

 

Eva-Liss Göthe/Göran Eklund

Birgitta Rosenlund/Lars Jeppsson

Elsie Rosenlund/Torsten Eriksson

Anita Nilsson/Christer Andersson

Yvonne Jönsson/Leif-Åke Nilsson

Eva-Liss Göthe/Hans Göthe

Pyttsi Flodqvist/Bengt Svedrell

Elsie Rosenlund/Torsten Eriksson

Elsie Rosenlund/Torsten Eriksson

Ulla-Britt Nilerstedt/Lennart Andersson

Anita Nilsson/Christer Andersson

Barbro Svensson/Gert Olsson

Netten Andersson/Tore Mårtensson

Birgitta Rosenlund/Anders Rosenlund

Elsie Rosenlund/Anders Rosenlund

Ulrika Westerberg/Stig Nilsson

Monica Westman/Anders Rosenlund

Elsie Rosenlund/Östen Grahn

Inge Hultberg/Sixten Bohlin

Elsie Rosenlund/Östen Grahn

Inga Ohlsson/Östen Grahn

Netten Andersson/Tore Mårtensson

Elsie Rosenlund/Östen Grahn

Elsie Rosenlund/Östen Grahn

Bengt Ohlssons Minnespris

Elsie Rosenlund/Krister Jönsson

Niklas Andrén/Kjell Håkansson

Leif Andersson/Alf Roos

Torsten Eriksson/Bengt Svedrell

Niklas Andrén/Kjell Håkansson

Erik Schönning/Christer Andersson

Jan-Åke Ohlsson/Erik Schönning

Kjell Håkansson/Lars Jeppsson

Kjell Håkansson/Lars Jeppsson

Ingvar Ekelund/Kurt Norén

Allan Nordgren/Torsten Eriksson

Jan-Åke Ohlsson/Erik Schönning

Jan-Åke Ohlsson/Erik Schönning

Lennart Andersson/Tore Mårtensson

Rolf Andersson/Gottfrid Ohlsson

Lennart Andersson/Tore Mårtensson

Rolf Andersson/Gottfrid Ohlsson

Lennart Andersson/Tore Mårtensson

Tommy Larsson/Christer Andersson

Tommy Larsson/Christer Andersson

Inga Påhlsson/Anders Påhlsson

Erik Jönsson/Lars Jeppsson

Ingegerd Nilsson/Kjell Nilsson

Kjell Nilsson/Nils-Erik Hansson

Jan-Erik Persson/Lars-Erik Nilsson

Stig Nilsson/Lars Ekelund

ª