Styrelse och funktionärer

Ordförande

 

Sekreterare

 

Kassör

 

Ledamot

 

Ledamot

 

Styrelsesuppleant

 

Styrelsesuppleant

 

Tävlingsledningschef

 

Valberedning/Kallande

 

Valberedning

 

Bridgeförlag/Ansvarig

 

Bridgeförlag/Assisterande

 

Revisor

 

Revisor

 

Revisorsuppleant

 

Kontaktperson tisdagar

 

Kontaktperson onsdagar

 

 

Kontaktperson torsdagar

Lars Jeppsson

 

Ulla-Brita Borgquist

 

Krister Jönsson

 

Tommy Andersson

 

Elsie Rosenlund

 

Göran Eklund

 

Birgitta Rosenlund

 

Kjell Håkansson

 

Anders Carlsson

 

Örjan Odén

 

Claus Clausen

 

Krister Jönsson

 

Rolf Carlsson

 

Thomas Persson

 

Torsten Eriksson

 

Eva Bergström

 

Ulla-Brita Borgquist

Ingela Rosenlund

 

Elsie Rosenlund

Lars Jeppsson

Ystads Bridgesällskap

0417-144 11

 

0411-124 02

 

0411-790 23

 

0411-124 02

 

0411-131 17

 

0411-55 06 18

 

0411-59 14 92

 

0411-176 22

 

0411-55 51 04

 

 

 

0411-52 74 49

 

0411-790 23

 

0411-652 70

 

0411-176 47

 

0411-790 45

 

0411-55 23 99

 

0706-31 24 02

0730-73 28 60

 

0411-131 17

0417-144 11

§

Verksamhets-berättelser

 

2013-14

 

2012-13

 

2011-12

 

2010-11

 

2009-10

 

2008-09

 

2007-08

 

2006-07

ª