Ybs historia

Ystads Bridgesällskap

§ª

Ystads Bridgesällskap bildades 1934, ett år efter Sveriges Bridgeförbund och ett år innan Skånes Bridgeförbund. Den moderna kontraktsbridgen lanserades och började organiseras internationellt 1927 - 1929, så YBS var tidigt på "plan".

Några märkesår och händelser ur vår historia:
I samband med Fritidsutställningen i Ystad 1936 instiftades en tvådagars vandringspristävling om bronsstatyetten "Fritidsflickan", som sedermera erövrades för gott av en av klubbens grundare, Fred Nilsson. Densamme donerade "Fritidsflickan" till sällskapet i samband med vårt 50-årsjubileum 1984. Samma år nystartade vandringspristävlingen och är fortfarande igång.

Kvinnor
fick visserligen allmän rösträtt och andra medborgerliga rättigheter i början av 1900-talet men blev fullt emaniciperade först 1942, då de tilläts bli medlemmar i sällskapet! (Inte en dag för tidigt).

År 1946
var YBS med och skapade Österlens Bridgesällskap(upplöstes vid årsmötet 2009), som var en federation för bridgeklubbar i den sydöstra kvadranten av Skåne.

Under 1950-talet
infann sig YBS:s första guldålder, spel- och medlemsmässigt sett. Förutom segrar i många regionala och nationella inbjudningstävlingar nådde medlemmarna Gösta Jönsson och Sven Lundgren 1954 vår hittills bästa SM-placering. De kom på 4:e plats i SM-par det året. En ny era tycks vara på gång, vilket utökningen av diplomsamlingen i klubblokalen vittnar om!

Genom åren
har YBS haft ett rikt och mångfacetterat bridgeutbyte med andra bridgeklubbar;
- På 1940- och 1950-talet bland annat med Rönne på Bornholm och Fredriksberg på det danska huvudlandet.
- Därefter hade vi under många år utbyte med den nu nerlagda Erikslunds BK. 


YBS
är och har alltid varit, den största och tongivande bridgeklubben på Österlen med flest medlemmar och med den mest livaktiga utbildnings- och tävlingsverksamhet. Det är Ystads Bridgesällskaps målsättning att vi skall förbli det och efter flytten till Bridgens Hus går vi in i en ny epok, med nya möjligheter och fler speltillfällen!